Polskie Radio 24, Radio Polska i Radio Rytm

Po wyłączeniu telewizji analogowej w 2013 r. Polskie Radio rozpoczęło dwie regularne transmisje DAB + z czterema krajowymi usługami simulcast (Jedynka, Dwojka, Trojka, Czworka, Polskie Radio External Service), trzy ekskluzywne usługi DAB + (Polskie Radio 24, Radio Polska i Radio Rytm) oraz dwie regionalne usługi simulcastu (dostarczane przez publiczne regionalne stacje radiowe, w zależności od regionu).

Ostatecznie zostanie wyemitowanych 5 unikalnych krajowych i 1 unikalnych regionalnych usług DAB +. Multipleks będzie zawierał wyłącznie publiczne usługi radiowe.

Jedynka

Wiadomości i bieżące wydarzenia, sport, kultura i muzyka głównego nurtu
Uruchomienie transmisji DAB +
1. października 2013

Dwójka

Program dla koneserów wysokiej muzyki i literatury.
Uruchomienie transmisji DAB +
1. października 2013

Trójka

Kultowa stacja muzyczna i bieżąca.
Uruchomienie transmisji DAB +
1. października 2013

Czwórka

O młodych, dla młodych.
Najnowsze trendy w muzyce i kulturze.
Uruchomienie transmisji DAB +
1. października 2013

Radio Polska

Międzynarodowa sieć Radia Polska dla społeczności emigrantów w Polsce.
Uruchomienie transmisji DAB +
1. października 2013

Polskie Radio 24

Sieć wiadomości i spraw bieżących Polskiego Radia.
Uruchomienie transmisji DAB +
1. października 2013

Radio Rytm

Łatwo słuchająca muzyka i aktualności.
Uruchomienie transmisji DAB +
1. października 2013

Radio Katowice

Regionalny nadawca o najszerszym zasięgu w Polsce.
Uruchomienie transmisji DAB +
1. października 2013

Polskie Radio RDC

Tradycje Polskiego Radia na Mazowszu w połączeniu z dynamiką XXI wieku.
Uruchomienie transmisji DAB +
1. października 2013

Dzieciom

Stacja dla dzieci i ich rodziców.
Uruchomienie transmisji DAB +

czwarty kwartał 2014 r

Polskie Radio dla Seniorów
Dla młodych duchem.
Uruchomienie transmisji DAB +
2015 r

Polskie Radio Edukacyjne
Popularna nauka dla młodych.
Uruchomienie transmisji DAB +
2015 r

 

Pokaz slajdów jest jedną z dwóch koniecznych funkcjonalności DAB w Polsce. Wszystkie usługi nadawane w DAB korzystają z usług DLS i SLS. Dodatkowo Journaline i EPG są emitowane razem z Polskim Radiem i Radiem Łódź.

Niektóre usługi SLS na antenie są bardzo proste (logo stacji lub zdjęcia promocyjne DAB), a niektóre są bardziej dynamiczne. Radio Wrocław używa SLS do wiadomości, a slajdy są odświeżane zgodnie z nowościami pojawiającymi się na ich stronie internetowej.