Blog

WARSZTAT POLSKIEGO HOSTU 2. REGIONALNY WARSZTAT CYFROWEJ TRANSFORMACJI CYFROWEJ

- Updated March 3, 2020

WARSZTAT POLSKIEGO HOSTU

Członkowie EBU zebrali się w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie na regionalnych warsztatach na temat transformacji cyfrowej w dniach 4 i 5 kwietnia. Region był reprezentowany przez członków z Łotwy (Łotewskie Radio), Litwy (LRT), Macedonii (MRD), Mołdawii (TRM), Rumunii (Rumuńskie Radio) i oczywiście Polski z przedstawicielami zarówno Polskiego Radia, jak i Telewizji Polskiej.

Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski otworzył warsztaty w czwartek 4 kwietnia przemówieniem, w którym określił Cyfrową Transformację jako kluczowe wyzwanie dla PSM, nie tylko w regionie, ale na całym świecie.

Każdy poseł przedstawił obecną sytuację swoich organizacji, z uwzględnieniem wyzwań, przed którymi stoją. Omawiane tematy obejmowały digitalizację archiwów, badanie innowacji cyfrowych (takich jak DAB +, podcasty i transmisje na żywo), restrukturyzację organizacji, aby były bardziej biegłe w zmianach i wiele więcej.

Główny mówca Robin Pembrooke, dyrektor ds. Przepływów pracy przy produkcji treści w BBC, zadał pytanie „Czy możesz zmienić sposób działania BBC?”. Przedstawił pięć priorytetów: przełamanie technologii i silosów organizacyjnych, dostosowanie ich danych, podejmowanie decyzji na podstawie danych, eksperymenty automatyzacji oparte na danych oraz badania i rozwój w dziedzinie uczenia maszynowego. Paola Sunna, z działu EBU T&I, przedstawiła nadchodzące trendy i możliwości w świecie cyfrowym.

Ostatnie zmiany

Wspólne problemy, które zostały zidentyfikowane przez posłów, to zmiana sposobu myślenia w organizacjach, aby były bardziej otwarte na zmiany cyfrowe, utrzymanie i ochrona opłat licencyjnych oraz bycie konkurencyjnym pracodawcą dla młodych i cyfrowych talentów w ich środowiskach operacyjnych.

Warsztaty zakończyły się dyskusją, w której podkreślono, w jaki sposób posłowie dzielą wiele takich samych kwestii, nie są sami podczas podróży. Wszyscy z niecierpliwością oczekują ściślejszej współpracy z EBU i nawiązania kontaktu z większą liczbą członków z regionu w celu wymiany najlepszych praktyk.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *