Blog

Polska zwiększa ekspansję sieci DAB +

- Updated March 3, 2020

Polska zwiększa ekspansję sieci DAB +

W piątek 17 maja Narodowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) w Polsce zorganizowała konferencję „Więcej radia!” w Warszawie, w której wzięło udział ponad 50 interesariuszy z całej branży, w tym nadawcy, operatorzy i dziennikarze.

Wydarzenie to oznaczało oficjalne uruchomienie i wdrożenie nowego międzynarodowego logo DAB + na polskim rynku, a co ważniejsze, rozpoczęcie procesu licencjonowania w celu budowy regionalnych multipleksów cyfrowych w 36 miastach w całej Polsce – ogłoszone przez prezesa National Broadcasting Rada (KRRiT) Witold Kolodziejski. Multipleksy będą realizowane w czterech etapach, w tym w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Pierwszy etap rozpocznie się w maju 2019 r., A czwarty etap zostanie ukończony w 2020 r.

Polskie Radio

Polskie Radio potwierdziło plan rozbudowy sieci DAB +, szczególnie wzdłuż autostrad i innych głównych dróg. Ekspansja ma zwiększyć zasięg ludności do 82% do 2021 r. Polska ma obecnie jeden krajowy multipleks na antenie, obsługiwany przez Polskie Radio.

Biorąc pod uwagę brak częstotliwości FM dostępnych w Polsce i możliwości, jakie daje wprowadzenie DAB +, KRRiT ma nadzieję na postęp w cyfryzacji radia nadawczego w Polsce do 2022 roku.

Czterostopniowy plan wdrożenia multipleksów

Regularne multipleksy w Polsce zostały po raz pierwszy uruchomione przez nadawcę publicznego Polskie Radio w Warszawie i Katowicach w październiku 2013 r., Kolejne cztery miasta podążyły za tym w 2014 r., A kolejne 12 miast uruchomiono wiosną 2015 r., Co pomaga DAB + dotrzeć do ponad 55% populacji Polski .

We Wrocławiu nadawca publiczny Radio Wrocław, Politechnika Wrocławska i Polski Instytut Telekomunikacji prowadzą obecnie sieć DAB + o pojedynczej częstotliwości dla małych i lokalnych nadawców we Wrocławiu i okolicach. Testy rozpoczęły się w 2015 r. I potrwają do końca 2019 r., Z możliwością przedłużenia testów. W ciągu ostatnich dwóch lat uruchomiono także kolejne sześć transmisji testowych DAB +.

Jeśli chodzi o pozostałe polskie zasoby częstotliwości (dwa multipleksy z Planu Genewskiego), prezes KKRiT Kołodziejski stwierdził, że zaktualizowany plan działania cyfrowego radia – nowa wersja Zielonej Księgi – zostanie opublikowany, a do końca tego roku konsultacje z nadawcami rok, po którym zostanie ogłoszone postępowanie licencyjne dla usług ogólnokrajowych i subregionalnych.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *